Dobd ide a képet feltöltéshez!
Kép feltöltése folyamatban...

Adatkezelési tájékoztató

Az Ötlet Szalon Kft. (székhely: 2481 Velence, Csemete u. 3.); cégjegyzékszám: Cg.07-09-026789; a továbbiakban: „Ötlet Szalon”) ezúton tájékoztatja a vaszonkepszalon.hu weboldal felhasználóit, feliratkozóit és megrendelőit („Látogatók”,"Megrendelők") az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-102425/2016. 

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés időtartama

Megrendelések lehető legjobb kiszolgálása, kommunikáció a megrendelővel

név
e-mail cím
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím

szállítási név

szállítási elérhetőség

szállítási megjegyzés
megrendelés adatai (képméretek, árak)
fotók (a megrendelés lezárta után legkésőbb 3 hónappal törlésre kerülnek)

ip cím

5 évig vagy a megrendelő az adatok kérésére vonatkozó kéréséig. Az Ötlet Szalon Kft. három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Hírlevél,  marketing kommunikáció, reklámlevél, szöveges üzenetek

név

e-mail cím

vásárlási előzmények

e-mailekkel kapcsolatos aktivitás (megnyitás, kattintás)

ip cím

A Résztvevő kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. Az Ötlet Szalon Kft.  három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Megrendelő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

 

A rendelés leadásával és az adatok megadásával, illetve a rendelés oldalon található checkbox bepipálásával a Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

Az adatkezelő

Ötlet Szalon Kft.

2481 Velence, Csemete u. 3.

Felelős: Havas Dániel ügyvezető

 

Adatfeldolgozók

 

Whizz-Hosting Kft. - webhoszting

1041 Budapest, Árpád út 102-104 fszt. 8.

 

nGroup Kft. - webhoszting

1146 Budapest, Thököly út 162

 

GLS Hungary Kft.

Ha valaki házhoz szállítással rendel, akkor az ő következő adatait átadjuk a GLS-nek:

név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási megjegyzés

 

CS80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ha valaki házhoz szállítással rendel nagy méretű képet, akkor az ő következő adatait átadjuk a CS80 Kft-nek:

név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási megjegyzés

 

Az Ötlet Szalon Kft. az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

 

activecampaign.hu - e-mail marketing

ActiveCampaign, LLC

1 North Dearborn Street

Suite 500

Chicago, IL 60602

 

LANDING OLDALAK

 

landingi.com

Landingi Sp. z o.o.

Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice

Lengyelország

 

instapage.com

Instapage Inc.
118 King St. Suite 450
San Francisco, CA 94107

 

 

feliratkozó felugró ablakok

justuno.com

Justuno, Inc.

 

ügyfélszolgálati rendszerünk

helpscout.com

Helpscout Inc.

 

online chat szoftverünk

Crisp .chat

Crisp IM SARL

 

messenger marketing

manychat.com

Manychat Inc.

 

automatizálás, integráció

zapier.com

Zapier Inc.

 

 

 

Sütik (Cookie-k)

A vaszonkepszalon.hu oldalon cookie-kat használuk.

 

A legfontosabb cookie alapú megoldás az, hogy ha egy látogató feltölt egy képet, de félbemarad a megrendelés, akkor a feltöltött képet a cookie lejáratáig, törléséig, vagy a file törléséig megőrizzük.

 

Ezen kívül a következő cookie-k futnak az oldalon:

Google Analytics Analitika

Funnelytics Marketing Analitika

Facebook Pixel

Google Optimize

Google Adwords Konverziókövetés

Crisp Online Chat

 

Jóváhagyást igénylő cookie-k

Google Remarketing

Facebook Remarketing

 

HOGYAN MŰKÖDNEK A LEGFONTOSABB COOKIE-K?

Facebook követőkód (facebook pixel)
A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.
 
Google analytics statisztikai követőkód
A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. 
A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
 
Google Remarketing Címke
A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

 

Beállítások és részletek a cookie-k ról

 

Jogorvoslati jog

A Látogató személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az Ötlet Szalontól személyes adatai kezelésének módjáról. A Látogató, Megrendelő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az Ötlet Szalon haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.
A Látogató személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:
i.     a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
ii.    a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.
 
Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt panaszával elsőként hozáznk forduljon a következő pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 

Elérhetőségeink

  • Ötlet Szalon Kft.
  • Székhely: 2481 Velence, Csemete u. 3.
  • Telephely: 1149 Budapest, Egressy 23-25.
  • Telefon: 06 70 593 32 64 (Havas Dániel, ügyvezető)
  • E-mail: info@vaszonkepszalon.hu

 

Az Ötlet Szalon Kft. fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Megrendelőket, Feliratkozókat.